สถานที่ท่องเที่ยว
เดินทางจากกรุงเทพฯ

ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงรีสอร์ทประมาณ 320 กิโลเมตร

การเดินทางโดยรถส่วนตัว

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดกำแพงเพชร รวมระยะทาง 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

การเดินทางโดยรถประจำทาง

บริษัทขนส่งจำกัดเปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ - กำแพงเพชร ทุกวัน รายละเอียดติดต่อสอบถาม ได้ที่ สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 66 (2) 936-3660-66 จ.กำแพงเพชร โทร. 66 (55) 799-103

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง


อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

1. โบราณสถานฝั่งตะวันออกอยู่ในเขตกำแพงเมือง อาทิ วัดพระแก้ว , วัดพระธาตุ, สระมน, วัดพระนอน และ วัดช้างรอบ

2. เมืองนครชุม เป็นเมืองโบราณอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง เป็นบริเวณที่พบพระเครื่องลือชื่อของเมืองกำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร :

เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่างๆอาทิเช่น ศิลป ทวารวดี ศิลปลพบุรี ศิลปรัตนโกสินทร์

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร :

ตั้งอยู่บริเวณวัดพระแก้ว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ เมืองกำแพงเพชร เป็นเมืองที่มีนามอันเป็นมงคล ซึ่งหมายถึงประดุจเป็นความมั่นคงเมืองที่มีประการทำด้วยเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองลาน :

น้ำตกคลองลาน เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลานเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูง 100 เมตรและด้านล่างของน้ำตกเป็นแหล่งน้ำที่ลงเล่นน้ำได้

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า :

น้ำตกคลองวังเจ้า สูง 20 เมตร, น้ำตกคลองสมอกล้วย มี 4 ชั้น มีน้ำไหล ตลอดปี มีจุดชมวิวที่ผาตั้ง

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ :

ยอดเขาโมโกจู เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และสูงที่สุดในผืนป่าตะวันตก สูง 1,964 เมตร,ช่องเย็น สูง 1,340 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีสายลมพัด ผ่านและหมอกปกคลุมอยู่เสมอ อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และเป็นที่ดูพระอาทิตย์ตก ได้อย่างสวยงามอีกจุดหนึ่ง

หลวงพ่ออุโมงค์ :

วัดสว่างอารมณ์ อยู่ในตำบลนครชุม อำเภอเมือง เป็นพระพุทธรูป แบบเชียงแสนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูงเกือบ 3 เมตร มีพุทธลักษณะที่งดงามยิ่ง เป็นหลักฐานสำคัญประกอบข้อเท็จจริงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกำแพงเพชรและหัวเมืองฝ่ายเหนือ

บ่อนำ้พุร้อนพระร่วง (บึงสาป) :

ลักษณะเป็นน้ำพุร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผุดขี้นมาจากใต้ดิน จำนวน 5 จุด มีความร้อนประมาณ 40-65 องศาเซลเซียส

ตลาดกล้วยไข่ :

ขายกล้วยไข่ทั้งดิบและสุก กล้วยฉาบ และสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ


Copyright © 2017 Scenic Riverside Resort | Guestbook | Contact Support
229,504 Viewers | Designed by iplaycomputer