เซอร์แมท

ALL ROOM RATES/PRICE SUBJECT TO CHANGE


เซอร์แมท

  • 1 ห้องนอน (3เตียงคู่ 3 Twin Bed )
  • 1 ห้องน้ำ
  • ห้องพักผ่อนแยกอิสระ พร้อมระบบ TV LCD Home Theater & Karaoke
  • Wireless Internet
  • ดาดฟ้าพร้อมที่นั่ง
  • เตา B-B-Q
  • ระเบียงพักผ่อนนอกบ้าน มุมมองรอบทิศ

Sunday – Thursday 3,200 Baht (with breakfast) *Promotion Period*

Friday – Saturday & Holiday & Hi-Season (NOV-JAN) 3,200 Baht (with breakfast )

Copyright © 2017 Scenic Riverside Resort | Guestbook | Contact Support
230,033 Viewers | Designed by iplaycomputer